Cardiopatía Isquémica

Defining High Bleeding Risk in Patients Undergoing Percutaneous Coronary Intervention: a Consensus Document from the ARC-HBR

| Guías de práctica clínica - Guías - Cardiopatía Isquémica

Consenso de expertos del Academic Research Consortium for High Bleeding Risk sobre la definición de alto riesgo de sangrado en pacientes sometidos a intervencionismo coronario percutáneo.